Kako prodati subliminarno?

//Kako prodati subliminarno?

Kako prodati subliminarno?

 

Subliminarno oglašavanje je kontraverzna tema, zar ne? Svi smo čuli za tu formu oglašavanja i svima nam je rečeno da je to oblik manipulacije ljudskim umom čija je svrha da „zatruje“ naš nesvjesni dio uma različitim porukama i kontrolira naše ponašanje doslovno nas prisiljavajući na konzumaciju brenda ili produkta koji, inače, svjesno nikada ne bismo ni pogledali.

Koristi se kako u političkom tako i u svakodnevnom marketingu i uvijek nas nastoji uvjeriti da „pređemo na mračnu stranu“.

Ali, da li je zaista sve tako strašno kako na prvi pogled izgleda?

 

 

575x360-v-pw-subliminal

 

Još 1957, James Vicary je započeo prva istraživanja djelovanja subliminarnih poruka u  kinomatofragiji i time pokrenuo lavinu debata. Rečeno je da je ova metoda reklamiranja neetična, manipulativna i neefikasna.

Vicary je proveo eksperiment koji je imao za cilj da, putem vrlo kratke ekspozicije  rečenica „Pijte Coca-cola-u“ i „Jedite kokice“ u filmu koji je publika gledala, ekspozicije tako kratke da opažanje poruka izmiče svjesnom umu, uvjeri gledaoce da konzumiraju spomenute proizvode. Kao što je i očekivao, konzumacija je porasla do 57,5% za kokice i 18,1% za Coca-cola-u. Nažalost, Vicary nije imao prilike ponoviti i time validirati svoje istraživanje, ali, neki drugi istraživači potvrđuju tezu da ekspozicija određenih poruka, taman ispod praga naše percepcije, neprimetna svjesti, ali efektivna, utječe i mijenja naše svjesno ponašanje.

Karremans i saradnici (2006) sproveli su studiju veoma sličnu Vicaryjevoj i, na osnovu dobivenih podataka, zaključili da se najbolji efekt subliminarnih poruka može očekivati kada su one u vezi sa već postojećom potrebom u čovjeka – konzumacija brendiranog pića bila je povećana u grupi onih koji su već bili žedni i u odgovarajućem motivacijskom stanju.

U jednom od ranijih članaka, već smo raspravljali o važnosti poznavanja načina na koji na koji potrošači misle i šta osjećaju, kao i važnost usklađivanja vašeg proizvoda sa njihovim potrebama i željama. Ono što sada želimo bolje proučiti je kako daprodamo efikasnije bez agresivnosti i pritiska na kupce. Već nam je poznato da ovaj agresivni način vođenja kampanje ne odiše velikom efikasnošću, nasuprot onome što se ranije mislilo. Upravo u oj činjenici i leži razlog zašto nam je termin „subliminarno“ tako važan.

Pa, „u čemu je stvar?“, sigurno se pitate. Stići ćemo i tamo ubrzo.

Nismo ovdje da bismo raspravljali o kojekakvim teorijama zavjere niti da vam govorimo kako da manipulirate svojim kupcima usađujući im raznorazne poruke u um. Ovdje smo da bismo razmotrili neka od mogućih rešenja koja bi nam pomogla povećati efikasnost oglašivačkih kampanja.

Termin „subliminarno“ odnosi se na stimulans koji utiče na naše ponašanje, nesvesno i prema tome bez našeg znanja. Taj stimulans može biti neka lijepa i i za uho ugodna melodija, topla i umirujuća boja, pažljivo i mudro dizajniran logo ili kvalitetna i snažna konstrukcija dobro odabranih riječi u govoru. Subliminarno je sve što utiče na nas bez našeg znanja i bez naše svjesti o tom uticaju.

Hajde da razmotrimo moguće  uticaje gore navedenih faktora na ponašanje kupaca.

Glazba

Glazba u životu čovjeka zauzima veoma važno mjesto, ona je među ljudima prisutna od samog njihovog postanka te je jasno da bitno utječe na nas.

Kako to?

Prvenstveno, glazba pobuđuje emocije. Svaka melodija, kao što nam je poznato iz svakodnevnog života, ima određeni emocionalni ton – postoje tužne melodije, umirujuće melodije, razigrane i vesele melodije, dakle, odgovarajuća melodija pobuđuje odgovarajuću emociju.

U članku pod nazivom „Uloga emocija u oglašavanju“ vidjeli smo kako se emocije u marketingu koriste da bi se izgradila svjest o brendu i sentiment vezan za brend – jednom probuđena emocija teži da se veže za najbliži objekt koji joj privlači pažnju. U našem slučaju to je naziv brenda ili proizvoda.

 

 

Music-Brain

 

 

Dakle, koji žanr i ritam glazbe bi trebalo koristiti?

Zavisi od tipa poruke koji se želi preneti.

 

“ Ljudi će trošiti više novca na skupa vina i uživanja u elitnim restoranima kada se u pozadini pušta klasična glazba.”

 

Ranije sprovedene studije potvrđuju da će ljudi trošiti više novca na skupa vina i uživanja u elitnim restoranima kada se u pozadini pušta klasična glazba. Ova vrsta glazbe često je asocirana sa sofisticiranim i skupim preferencijama, te je ova veze na nesvjesnom nivou mjenjala ponašanje potrošača ne bi li ono bilo usklađeno sa okolinom u kojoj su se našli.

S druge strane, popularna, brza i glasna muzika u supermarketima, smanjuje vrijeme koje kupci potroše na kupovinu bez smanjivanja količine potrošenog novca.

Dakle, kontekst je od presudne važnosti.

.

Boja

 

Utjecaj boja na ljudski um i odluku o kupovini tema je mnogih istraživanja na polju psihologije i na polju oglašavanja. Kao i muzika, i boja utječe na naše raspoloženje i mijenja naše odluke i ponašanje.

 

 

Naš je um sposoban da uhvati različite nijanse, a različite nijanse imaju i različite efekte na um.

Naš je um sposoban da uhvati različite nijanse, a različite nijanse imaju i različite efekte na um.

 

 

 

„Hladne svijetle boje (lavanda, srebrna, azurna) odaju utisak profesionalizma i modernizma, dok hladne tamne boje (ljubičasta, plava, zelena, teget) stvaraju osjećaj stabilnosti i kvalitete.“

Na primjer, tople svijetle boje, kao što su žuta, narančasta, roza i crvena, čine da objekti izgledaju veći i bliži no što zapravo jesu. Hladne svijetle boje (lavanda, srebrna, azurna) odaju utisak profesionalizma i modernizma, dok hladne tamne boje (ljubičasta, plava, zelena, teget) stvaraju osećanje stabilnosti i kvalitete.

Bijela, siva i crna boja, u kombinaciji sa prethodno spomenutima, stvaraju kontrast koji pomaže da se ostale boja istaknu, dok same po sebi ne nose neku posebnu poruku i, prema tme, trebalo bi ih koristiti da se pojača poruka koju želimo prenijeti kupcima.

 

Logo dizajn

 

Ako osnivate vlastitu firmu, sigurno želite da ljudi brzo i lako prepoznaju naziv vašeg brenda. Jedan od načina da to i postignete je pametno dizajniranje loga koji će efektivno prenositi vašu poruku ciljanom tržištu.

Dizajn je danas veoma popularno područje i, u isto vreme, veoma važno u oglašavanju. Veliki je broj nezavinih kompanija i kreativnih pojedinaca koji rade fantastičan posao kada je riječ o kreiranju jedinstvenog loga i reklama. To nije pretjerano teška stvar i sigurno se uložen novac višestruko isplati kada postanete lako prepoznatljivi tržištu.

Niže imamo par primjera vrlo zanimljivih dizajna:

 

 

 

 

Subliminarno bar code

 

 

 

 

 

 

 

 

subliminarno nož

subliminarno

 

 

Riječi

 

Na prvi se pogled može činiti da je upotreba riječi u oglašavanju prilično jednostavna– poruku koju želimo prenijeti prosto stavimo na ekran/papir, ili je prezentiramo kao glasovnu, kupci je pročitaju ili čuju u automatski prihvaćaju, ali, stvar nije tako toliko jednostavna koliko se na prvi pogled čini.

Ljudi nisu trenirane životinje, ne rade samo ono što im se kaže. Ne možemo samo doći i reći: „Hej, ovo je izvrsno, kupi ga!“. To neće biti efikasno, unaprijed znamo rezultat.

Moć reći i njihova mudra upotreba su poznate već vjekovima. Još su stari Grci i njihovi govornici znali kako valjano utjecati na ljude korištenjem dobro odabranih i „upakovanih“ riječi. Povijest se mijenjala, velike vođe su izabrani i svrgnuti, ratovi su započeti i završeni i sve to zahvaljujući neosporivoj moći jake riječi.

U današnje vrijeme dobro smo upoznati sa formom oglašavanja pod nazivom „native advertising“ – oblik prikrivenog oglašavanja putem suptilnog promoviranja vlastitog brenda kroz članke pisane na neku zanimljivu temu, isto tako, političari se koriste riječima isto kao i mnogi velike vođe. Dakle, ove su metode i danas široko prisutne u svijetu.

 

Vrijeme je za prodaju!

 

Razmotrili smo ovdje neke prilično zanimljive stvari. Vidjeli smo kako pojave koje često shvaćamo zdravo za gotovo, kao što su glazba i boja mogu imati veliki utječaj na naše nesvjesno. Čak i riječi koje, ne razmišljajući mnogo o njima, koristimo svakodnevno. Sve što nam okolina nudi u komunikacije i sve što s njom razmjenjujemo, na neki način ostaje „magacinirano“ u različitim dijelovima uma, čekajući pravi trenutak da počne delovati kroz ponašanje.

Slobodno se igrate, zamislite sve moguće efekte faktora o kojima smo raspravljali gore, zamislite moguće kombinacije zvuka, teksta, boja, neka bude veselo i razdragano, neka ostavi utisak prvog dodira proljeća nakon duge i hladne zime.

Oglašavanje je umjetnost, a vi imate moć umjetnika da oblikujete um svoje publike.

A sada smjelo naprijed i budite neustrašivi i kreativni!

Piše: Tamara Jovanović

By | 2018-03-29T14:50:03+00:00 February 3rd, 2017|Blog|0 Comments

About the Author:

Matija Pinko je Senior marketing strategist tvrtke Goldy eventi, čijoj grupaciji pripada i projekt akademija Hashtag poduzetnik. Sa svojim dugogodišnjim iskustvom i radom u svijetu društvenih mreža pridonosi radu svih društvenih mreža grupacije te ujedno pruža konzalting usluge vanjskim suradnicima.

Leave A Comment